Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost si je vědoma významu ochrany osobních údajů a soukromí našich zákazníků, a proto při uchovávání a zpracovávání Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie. Z těchto předpisů pak vychází i níže uvedený souhlas se zpracováním osobních údajů.
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ovšem pro uzavírání smluv a plnění povinností z nich vyplývající jsou některé Vaše údaje nezbytné. Údaje, které nám předáte, zpracováváme především pro účely níže uvedené.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů
udělený v souladu se zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů
 
Klient tímto poskytuje svobodně a dobrovolně souhlas společnosti SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK a.s., IČO 27318095, se sídlem Klášterní 244/12, 470 01 Česká Lípa, v rozsahu: titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, rodinný stav, adresa bydliště/trvalého pobytu, obchodní firma, název, sídlo, IČ, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo.
Dále klient výslovně souhlasí se zpracováním osobních údajů, uvedených v občanském průkaze, k jehož kopii klient dává správci souhlas.
 
Osobní údaje jsou zpracování pouze v nezbytném rozsahu pro obchodní činnost a nejsou poskytovány komerčně třetím osobám. Jsou poskytovány pouze smluvním partnerům za účelem zajišťování poskytovaných služeb.
 
Správce: SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK a.s., IČO 27318095, se sídlem Klášterní 244/12, 470 01 Česká Lípa, zapsaná v OR u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1760.
 
Zpracování osobních údajů správcem je povinné na základě právních předpisů.
 
 

WHISTLEBLOWING Zákon o ochraně oznamovatelů č. 171/2023 Sb. 

Osobou určenou k výkonu činnosti podle § 11 zák.č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, je za Realitního zprostředkovatele: Pavel Čermák, předseda představenstva, mob.tel.: 605 154 750, tel.: 487 524 069, e-mail: info@spokojenyzakaznik.cz

V souladu s ustanovením § 21 odst. 6 písm b) AML zákona je součástí systému vnitřních zásad tzv. vnitřní oznamovací systém podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) zákona  č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jenž umožňuje oznamovatelům na základě ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů podat oznámení, resp. informace o možném protiprávním jednání dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů.
 

 
 
 

Kde inzerujeme?

Naše úspěchy v číslech